I Speak English

"Practice Makes Perfect"

14 June, 2019

Pawol bèlè

Filed under: CREOLE — csa1 @ 6:15

Bèlè Viktò Tref

 

Akilè ? manman akilè ? x 3

kilè nou za rivé la ?

 

Tala ka di sé li ki premié

Tala ka di sé li ki méyè

Tala ka di sé li ki pli fò

kilè nou za rivé la ?

 

Akilè ? manman  Akilè ? x 3

kilè nou za rivé la ?

 

Chak douvan ni dèyè yo

Chak dèyè ni douvan yo

vit man bon

Dousman bon osi

kilè nou za rivé la ?

 

Akilè ?manman akilè ?x 3

kilè nou za rivé la ?

 

Ou pé tounen

Ou pé détounen

Ou pé alé

ou pé viré

Manniè ou fè kabann ou

sé manniè’w domi

Kilè nou za rivé la ?

 

Sé yè ki mennen jòdi

sé jodi key mennen dimen

Sé sa’w planté ou key rékolté

Kilè nou za rivé la ?

 

Si pa ni respé

pé pa ni lanmou

Si pa ni lanmou

pé pa ni lajwa

Si pa ni lajwa

Pé pa ni lavi

Kilè nou za rivé la ?

 

Akilè manman akilè x 3

kilè nou za rivé la ?

 

Planté dachin

pou rékolté dachin

planté bannann

pou rékolté bannann

Si’w planté avion

Ou key rékolté avion

 

Nou la

manmay-la mi nou la

manmay-la mi nou la

Nou fini rivé x2

Nou pa té la nou rivé

manmay-la nou la

manmay-la mi nou la

Zot pé vini wè nou

vini wè nou

manmay-la la

 

 

manmay-la mi nou la

manmay-la mi nou la

Nou fini rivé x2

Nou pa té la nou rivé

manmay-la nou la

manmay-la mi nou la

Zot pé vini wè nou

vini wè nou

manmay-la la

manmay-la mi nou la

 

Fok té vini wè nou

 

manmay-la mi nou la

Sa nou ka fè la ?

Sa nou ka di la ?

 

manmay-la nou la

Nou vini kouté

Nou vini palé

Nou vini pou kozé

Anmizé ko nou

Sa bon pou lajénes

Sa nou ka fè la

Nou vini palé

Nou vini kozé

 

manmay-la mi nou la

Sa nou ka di la

sa nou ka fè la

Nou asiz nou bien la

manmay-la mi nou la

nou fini rivé

Zot pé vini wè nou x2

 

manmay-la mi nou la

Di mwen si zot la !

Sa bon pou lajénes

Sa bon pou twazièm aj

 

 

Mi bel jounen

 

A kel joli jounen

Jodi a sé jounen’w

manmay la mwen kontan

man di zot mwen kontan

 

Ti zibyé ka volé

volé volé dan siel

volé volé dan bwa

ka volé ka chanté

 

manmay la mwen kontan

man di zot mwen kontan

 

A kel joli jounen

Jodi a sé jounen’w

 

jodia sé fet ou

bon anivèsè

A kel joli jounen

Jodi a sé jounen’w

 

menm si lapli tonbé

menm si loraj roulé

menm si loraj pété

 

manmay la mwen kontan

man di zot mwen kontan

 

menm si lapli tonbé

menm si loraj roulé

menm si loraj pété

Man pa té la man rivé

 

Yélé man rivé

man pa té la man rivé

 

man pa té la manmay-la man rivé

Kriyé nonm-lan di nonm lan man rantré

 

Man té nan lisid mwen rivé dan linò

rivé nan linò nonm lan dèyè mwen

 

Kriyé nonm-lan di nonm lan man rivé

Toupatou man pasé

Nonm-lan dèyè mwen

ka provoké mwen

sa pa la pli pou mouyé mwen

 

tanbou kongo a ki menmen mwen la

tanbou lé zayé ki kriyé mwen

 

Man té bò kannal mwen rivé twazilé

rivé twazilé nonm lan dèyè mwen

 

CHANTE EDMOND MONDESIR

 

Manzel tala

 

i toujou o son

i ka matjé pa

i ka brennen bien

Manzel tala ka dansé an gou mwen

 

Nou matinitjé

 

Sa pran nou anlo lanné

pou konprann ki moun nou yé

Mé aprézan nou asiré

nou sav nou matinitjé

 

Ou pé di’w amérendien

Ou pé di’w afritjen

Ou pé di’w zendien

 

Ou pé di ‘w éwopéen

Ou pé di’w améritjen

Ou pé di’w karibéen

 

Ou pé ni koulè ou lé

Ou pé neg

Ou pé chaben

Ou pé milat

Ou pé bétjé

 

 

 

Piébwa toujou ni rasin

Sé sa ki ka bay

Rasin la sé koumansman

 

Pa janmen ni ansel rasin

Ni sa ki gwo

ni prensipal

I ni mwayen

i ni piti

 

Rasin la i toujou la

i fè nou matinitjé

 

Si nou viv anba léwop

Listwa nou sé bien ta nou

 

anba loraj

pou jodi nou pé fè yonn

 

 

 

 

 

12
 

Conseils de Livres, BD et M... |
natnat973 |
Simon-Dwight's Translation |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | clcailleau
| AHLALAY
| manonjouanni