I Speak English

"Practice Makes Perfect"

26 June, 2015

CREOLE POEM WITH ENGLISH TRANSLATION

Filed under: CREOLE — csa1 @ 22:41

HECTOR POULLET FROM GUADELOUPE

Hector Poullet (né/born in 1938)

(Écrivain, créoliste de La Guadeloupe

/ Black Creole-language writer, Guadeloupe)

 

 

E mi sé ti moun péyi-la

Mi yo

Mi yo doubout an péyi-la

An mitan lanmè

An mitan soley

Yo la

Po nwè

Po jonn

Po rouj

Po shapé

Po blan

Nou byen fouté pa mal !

Nou sa sé zenfan péyi-la

Sé swé a yo ki ka rozé péyi-la

_____

Voici les enfants du pays,     Here are the children of the country,

Les voici,                                 Here they are,

Les voici érigés au pays,               Standing tall in our country,

Au coeur même de la mer,       With hearts as much of the sea as sun.

Au coeur même du soleil.

Ils sont là                                      There they are:  the

Peaux noires                            Black skins, yellows,

Peaux jaunes                          Red skins and shedded skins,

Peaux rouges                           White skins, too.

Peaux échappées et

Peaux blanches

Quelle importance !                    And it’s so important –

Ce sont, nous le savons,               That they are – and we know it –

Les fils de ce pays;                          The children of this country;

Leur sueur nourrit la terre de ce pays!      Their sweat nourishes this earth!

 

2 Poèmes

par Raphaël CONFIANT
étudiant Université de Montpellier

Biyé lantèman

Ni an péyi
I pa Iwen, ou sav
I KA KOUMANSE DEPI MWEN MENN
Sé an péyi
man plis ki sav li,
mokozombi las ka fè mwen mô ri
An péyi ki pa Iwen pyes ! awa !
I la, mi li, gad li
zouté pasé an bitako
k’ka désann lanmes
nan bouk.
Péyi-ta-a, i pa Iwen
I KA KOUMANSE DEPI MWEN MENM
isi-a lamenm
an mitan dékatman nanm mwen
Sé an péyi, fout !
Paspa li, souplé ! ba’y lè
Men
Ba mwen di’w, fwè mwen: i pa Iwen
I ka fè wol ni beldriv i chapé
Manti a’y !
I la, bô mwen, andidan tout brennman boyo mwen
Man plis ki sav londyè chenn li
I KA KOUMANSE DEPI MWEN MENM.
Tini an péyi
M’ap langannen ak li toulonng, ek, bon baay,
pawol li sé an vidé pyébwa nan kannaval
modisyon
Men, péyi mwen an pa Iwen pyes toubannman,
an pyes kalté mannyé, an pon on jan
Sé an péyi
oti lachè platpyé an mwen pa pè griji
pou pé sa kaladya bon kaladya.
Abo tini woch nan tout katchimen’l
PEYI MWEN AN KA KOUMANSE DEPI MWEN MENM
I pa dyè Iwen, ou sav.
Gen you péyi
man pa ni bouzwen pyes kòn lanbi pou jwé
chocaché èvè môn li
I sav mwen la
dwet kon an pityet
entyet kon an tatyet
pas maskilili ka pléré gwo dlo anba lonbraj
fwomajé-a — ta-la yé té lé raché a pou té sa laji
lawout kolonyal la —
mannyè yé pèdi yé pouvwè
Men péyi-a la, fout !
I pa Iwen
L’ap mangonmen dépi mwen menm
Ni an péyi
koté sé chayed mounmò-a
ka fè chimen dékoupé épi chay yo
konsidiré
lanmò lonviyez la té mété tyek rad
lavéret anlè’y
(pou sa séré lanbiskoy li)
koté ou ka tann jik jôdi chanté chimérik sé vaksin-la
Louwa Kristof té ka koumandé a.
Péyi-la-sa sé tan mwen.
Ki sa ? sa ou ka di a ? sa mo zorè
ka tandé a ?
A roun péyi, mo las ka di to
Ki bet ?
M’ap sèmanté gen you péyi, asou tet marenn mwen i
PEYI-TA-A KA KOUMANSE DEPI MWEN MENM
ek man plis ki konnet
wotè konba’y.
Ki dyabésa ?… Sa ou ka di a ? Sispann
dépalé !
Ou fout ni rézon, fwè
Péyi-a sé pa an péyi
I PA KA KOUMANSE PYES KOTE
Soley li, sé anni ba gotyap ou sé di
i ka kléré
limyè’y ka fè lagrimas adan sé pyes kann-lan
(An jou bonmaten i bokanté lavwa’y kont chèlèlè van-an
pou dé fwan kat sou)
Lavérité di Bondyé, péyi-a tiré pyé’y
Ni syek tan i bay alé koté pa tini viré menm
Dèyè miklon, nèg ka di anbèn
konfedmanti :
Ba mwen pòté biyé lantèman’y asou
pa lapot tout kay
pas, ga sa ! tan lavéyé ja rivé
labadjou za kasé
Annou fè an ti mannyè, a ! a !
Annou voyé yonndé titim bwa chech — siwwè nou chonjé —
Lannùit ké sa séré lawont
fidyi an nou
Té ni an péyi
I té la
I té ka koumansé dépi mwen menm
LANMO BLAN AN BARE’Y BLIP !

TANDE

Touttan
londyè jou-a pa dérédi bon dérédi
Neg, fwè mwen,
pa jen fè tan lévé pawol lannùit !
(Sé bagay gangan nou montwé nou, wè !)
Touttan
Siren pa mennen klendendenn vini
pa tiré kont, pa voyé
ni krik
ni krak
pa di pyes
masak masak
pas,
fwè mwen koté koulè,
(sé ndan Djinen moun ka di sa)
Sé tounen panyen ou ké tounen panyen
dyel ou gran wouvè !

Mwad janvyé 1976

1234
 

Conseils de Livres, BD et M... |
natnat973 |
Simon-Dwight's Translation |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | clcailleau
| AHLALAY
| manonjouanni